Những điều biết về việc ăn chay của người Công Giáo.

0
252

Chỉ còn ít thời gian nữa chúng ta bước vào Mùa Chay, mùa để chúng ta có thời gian sám hối và quay về với Thiên Chúa. Khởi đầu cho Mùa Chay Thánh là Thánh Lễ Tro và Ăn Chay. Vậy ăn chay của người Công Giáo ra sao, và như thế nào, mời mọi người cùng theo dõi Infographic sau nhé. Cầu chúc tất cả mọi người một mùa Chay thánh thật nhiều hồng phúc.

Người Công Giáo ăn chay để biểu lộ lòng sám hối, ăn năn, tưởng nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa Kitô.
Ăn chay – thường đi đôi với hãm mình – là để tỏ lòng thống hối và đền tội, làm hoà với Thiên Chúa, quyết tâm trở về với đường ngay nẻo chính, với công lý và tình thương.
Ăn chay – phối hợp với những việc thực thi công bình và bác ái – là một cách thể hiện lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, muốn chia sẻ những nỗi thống khổ mà Đức Giêsu hay người nghèo phải chịu.
Ăn chay – phối hợp với cầu nguyện, tĩnh tâm, chiêm niệm – để có một sức mạnh tâm linh

Cốt yếu của việc ăn chay không hệ tại việc nhịn ăn, kiêng ăn hay ăn ít đi, mà hệ tại tinh thần mà việc ăn chay muốn biểu lộ. Ăn chay chỉ là một hình thức cụ thể để biểu lộ tâm tình bên trong: thống hối, muốn đền tội, quyết tâm trở về với Thiên Chúa, hay muốn thể hiện tinh thần bác ái, thông cảm với những người đau khổ, hay muốn tăng cường sức mạnh tâm linh… Nếu không có những tâm tình bên trong ấy làm nội dung, thì việc ăn chay chỉ là một hình thức trống rỗng, không có giá trị trước mặt Thiên Chúa.

(tổng hợp từ nhiều nguồn)