Thuyết trình của ĐHY Reinhard Marx

0
229

ĐHY Marx cho biết ngài sự minh bạch (trasparenza) ở đây là những hành động, những quyết định, tiến trình xét xử và các thủ tục, v.v. có thể hiểu được và để lại dấu vết, có thể kiểm chứng.

Ngài phê bình sự kiện có những tòa GM không giữ hồ sơ, hoặc tiêu hủy hoặc không lập các hồ sơ về những vụ giáo sĩ bị cáo lạm dụng tính dục trẻ vi thành niên.

Xét lại qui luật bí mật Giáo Hoàng

Nhắc đến những vấn nạn cho rằng nhiều khi phải giữ bí mật Giáo Hoàng, để tránh làm thương tổn thanh danh của những LM vô tội hoặc của chức linh mục hay của Hội Thánh nói chung, vì những lời cáo gian, nếu những lời tố cáo ấy được công bố. Theo ĐHY, những vấn nạn ấy không đứng vững trong việc chống lại tính chất có thể kiểm chứng và minh bạch. Cần có những lý lẽ có sức thuyết phục để duy trì bí mật Giáo Hoàng đối với sự truy tố những tội phạm lạm dụng chống trẻ vị thành niên. Hiện nay, ĐHY nói, tôi không thấy có những lý lẽ đó.

Các nguyên tắc phải coi bị cáo là vô tội cho đến khi bị kết án chung kết và nguyên tắc bảo vệ các quyền của cá nhân, và sự cần thiết phải minh bạch, những điều ấy không loại trừ nhau, trái lại còn hỗ trợ cho nhau.

Minh bạch không có nghĩa là chấp nhận bừa bãi và phổ biến vô trật tự những lời cáo buộc lạm dụng. Mục đích nhắm tới là một cuộc xét xử minh bạch, làm sáng tỏ và chỉ rõ những lời cáo cuộc, và theo những tiêu chuẩn thường được chấp nhận, liên quan đến vấn đề khi nào và theo thể thức nào công chúng, nhà cầm quyền và giáo triều Roma phải được thông báo. Những thể thức tiêu chuẩn ấy giúp hiểu rõ rằng không phải sự minh bạch làm hại cho Giáo Hội, nhưng đúng hơn là những hành vị lạm dụng đã phạm, sự thiếu minh bạch hoặc sự che đậy sau đó.

Xác định lại mục đích và giới hạn của bí mật giáo hoàng

Cụ thể, ĐHY Marx kêu gọi xác định mục đích và giới hạn bí mật giáo hoàng, vì những thay đổi xã hội hiện nay ngày càng mang đặc tính của những kiểu mẫu thông tin thay đổi. Trong thời đại các mạng xã hội hiện nay, tất cả và mỗi người chúng ta có thể liên lạc và trao đổi thông tin hầu như tức khắc qua Facebook, Twitter, vv. nên cần phải xác định lại tính chất kín đáo và bí mật, phân biệt chúng với sự bảo vệ các dữ kiện. Nếu chúng ta không thành công trong vấn đề này, chúng ta sẽ làm uống phí cơ hội duy trì một mức độ tự quyết đối với thông tin hoặc chúng ta sẽ bị nghi ngờ về tội ém nhẹm. (Rei 22-2-2019)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican City