Số chủng sinh chịu chức linh mục gia tăng tại Tây ban nha

0
250

Theo thông tin của Ủy ban Giám mục về Chủng viện và Đại học của HĐGM Tây Ban Nha, trong niên khóa 2018-2019, số chủng sinh được chịu chức linh mục gia tăng tại Tây ban nha.

Hàng năm, Ủy ban Giám mục về Chủng viện và Đại học của HĐGM Tây Ban Nha đều công bố dữ liệu về đại chủng viện và tiểu chủng viện ở Tây ban nha vào “Ngày Chủng viện”, được cử hành vào ngày 19.03, lễ trọng Kính Thánh Giuse. Ngày lễ sẽ được dời vào ngày Chúa nhật gần nhất; năm nay lễ được cử hành vào ngày 17.03.

135 chủng sinh chịu chức Linh mục trong niên khóa 2018-2019

Theo dữ liệu của Ủy ban Giám mục về Chủng viện và Đại học, trong niên khóa 2018-2019, có 135 chủng sinh được chịu chức linh mục, nhiều hơn năm trước đó 26 vị.

Tổng giáo phận Madrid có đông linh mục chịu chức nhất, với 12 vị; tiếp đến là tổng giáo phận Valencia, có 10 tân linh mục; tổng giáo phận Toledo có 8 vị; Sevilla có 9 vị và Zaragoza cũng có 9 vị.

Tuy số chủng sinh được chịu chức gia tăng nhưng số chủng sinh tại Tây Ban Nha lại giảm. Hiện tại, có 1203 chủng sinh theo học tại các chủng viện, ít hơn năm 2017 là 60 người. Trong niên khóa 2018-2019, các giáo phận Tây Ban Nha có 236 tân chủng sinh.

Tổng giáo phận Madrid hiện tại cũng là giáo phận có đông chủng sinh nhất, 172 người; tiếp đến là tổng giáo phận Toledo với 67 chủng sinh.

Hồng Thủy – Vatican

0