Phái đoàn Venezuela được tiếp đón hôm 11/2 tại phủ Quốc Vụ Khanh

0
339

“Một phái đoàn Venezuela đã được tiếp đón hôm 11/2 tại phủ Quốc Vụ Khanh,” Quyền giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, Alessandro Gisotti, cho biết.

Đức Thánh Cha và Tòa Thánh diễn tả sự gần gũi đối với người dân Venezuela, đặc biệt đối với những người đau khổ. Hơn nữa, mối quan tâm sâu sắc của Đức Thánh Cha là một giải pháp công bằng và hòa bình vốn rất cần thiết để vượt qua khủng hoảng, tôn trọng nhân quyền và tìm kiếm lợi ích cho tất cả người dân trong nước và tránh đổ máu.

Cuộc khủng hoảng tại Venezuela ngày càng trầm trọng và nhiều nhà báo đã đặt câu hỏi về quan điểm của Vatican trước cuộc khủng hoảng này.

Ít nhất Đức Thánh Cha đã nhắc công khai đến Venezuela 3 lần. Lần đầu tiên tại buổi đọc Kinh truyền tin tại Panama trong chuyến tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới, lúc đó Đức Thánh Cha nói “cần có mọt giải pháp công bằng và hoà bình”. Lần thứ hai trên chuyến bay trở về từ Panama, ĐTC nhấn mạnh đến việc tránh đổ máu, và tôi phải là mục tử cho tất cả hai phía. Và lần thứ ba trên chuyến bay trở về từ chuyến viếng thăm các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất, Đức Thánh Cha đề cập đến ông Maduro có gởi thư xin Vatican làm trung gian, và Đức Thánh Cha nói đang chờ yêu cầu của phía ông Guaido, vì để làm chung gian thì cần phải có sự đồng ý bởi hai phía. Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà thánh cho biết, thái độ của Vatican trong vấn đề Venezuela là trung lập tích cực (CSR_909_2019)

Văn Yên, SJ

0