Một Giám Mục Trung quốc thà bị bách hại chứ không gia nhập Hội Công giáo yêu nước

0
351

Hãng tin Asia News, truyền đi từ Roma hôm 18-6-2019, cho biết như trên, trích thuật nguồn tin từ giáo phận Mân Đông.

Sau khi Tòa Thánh ký hiệp định tạm thời với nhà nước Trung Quốc và bãi bỏ vạ tuyệt thông đối với Đức Cha Vinh Sơn Chiêm Tư Lộc (Zhan Silu), nguyên là GM được nhà nước công nhận tại giáo phận này. Còn Đức Cha Quách Hi Cẩm, vốn được Tòa Thánh công nhận, theo lời yêu cầu của ĐTC, chấp nhận từ GM chính tòa Mân Đông trở thành GM Phụ tá của Đức Cha Chiêm Tư Lộc.

Đòi hỏi của Nhà Nước Trung Quốc

Mặt trận tổ quốc và Ban Tôn giáo chính phủ Trung Quốc đòi Đức Cha Cẩm phải ký một một tuyên ngôn trong đó nhà nước yêu cầu ngài phải vâng phục Đức GM mới của giáo phận, và nhất là phải tuân hành luật pháp nhà nước Trung Quốc, chấp nhận các nguyên tắc độc lập của Giáo Hội tại đây và gia nhập Hội Công Giáo yêu nước.

Đức Cha Quách Hi Cẩm đã ký vào văn kiện trong đó ngài chấp nhận vâng phục GM mới của giáo phận, và tuân hành luật pháp quốc gia, nhưng không theo các nguyên tắc Giáo Hội độc lập và không nhập Hội yêu nước, vì các nguyên tắc của Hội này không thể dung hợp với đức tin Công Giáo, như ĐGH Biển Đức 16 đã khẳng định trong thư gửi các tín hữu Công Giáo Trung Quốc hồi năm 2007.

Với việc ký văn kiện đó, Nhà Nước Trung Quốc đã công nhận Đức Cha Quách Hi Cập và ngài đã công khai cử hành Thánh Lễ làm phép dầu thứ năm Tuần Thánh năm nay.

Cơ quan Nhà Nước lừa đảo

Nhưng Mặt trận tổ quốc không muốn công bố văn kiện vừa nói, và đòi tất cả các LM hầm trú trong giáo phận Mân Đông phải ký văn kiện gia nhập Hội Công Giáo yêu nước, và tạo cho các LM cảm tưởng chính Đức Cha Hi Cẩm cũng đã ký văn kiện gia nhập. Trước tình trạng đó, Đức Cha Vinh Sơn Hi Cẩm đã phản đối và tuyên bố chẳng thà không được nhìn nhận là GM, hơn là thấy các LM của mình bị nhà nước ép buộc phải gia nhập Hội Công Giáo yêu nước.

Theo hãng tin Asia News, vấn đề nảy sinh là vì cả hiệp định ký kết giữa Tòa Thánh và Trung Quốc không được công bố. Hiệp định này dự trù các LM và GM phải tuân phục luật lệ của Trung Quốc, nhưng coi việc gia nhập Hội yêu nước là điều tùy ý. Tuy nhiên cơ quan này, với mục đích kiểm soát Giáo Hội, đòi các LM và GM phải gia nhập Hội. Tại nhiều tỉnh, trong đó có tỉnh Phúc Kiến, nhà nước phát động chiến dịch buộc các LM và GM gia nhập Hội Công Giáo yêu nước, nếu không sẽ bị loại, không được thi hành sứ vụ.

Phản đối của Đức Cha Quách Hi Cẩm

Để đòi quyền tự do cho bản thân và các LM thuộc quyền, Đức Cha Quách Hi Cẩm đã viết một thư trong đó ngài rút lại đơn xin Nhà Nước Trung Quốc nhìn nhận là GM và gửi đến Ban công an tỉnh Phúc Kiến, Ban tôn giáo tỉnh và ĐGM Chiêm Tư Lộc.

Trong thư Đức Cha giải thích lý do và viết: ”Chính phủ đã quyết định bách hại các LM từ khước ký đơn gia nhập Hội yêu nước. Nếu tôi không có khả năng bảo vệ các LM ấy, và việc tôi được công nhận là GM Phụ tá chẳng phải là điều bõ công. Tôi sẵn sàng chịu bách hại cùng với các LM khác”

G. Trần Đức Anh OP – Vatican