Hiệp hội các Phân khoa và các Viện thần học ở Trung Đông tái hoạt động

0
248

Một “khởi đầu mới” cho suy tư thần học ở Trung Đông, tập trung vào giai đoạn lịch sử hiện tại và góp phần nuôi dưỡng sự hiệp thông giữa các Giáo hội và các cộng đồng Kitô hiện diện ở khu vực Trung Đông.

Trên đây là quan điểm mà nữ Giáo sư Souraya Bechealany, Tổng thư ký Hội đồng các Giáo hội Trung Đông nhấn mạnh cho cuộc gặp gỡ của các Phân khoa và Viện thần học ở Trung Đông.

Cuộc gặp gỡ được tổ chức tại Beirut, thủ đô Libăng vào ngày 18 và 19 tháng 5. Sự kiện có sự tham gia của 18 trưởng khoa, giám đốc và đại diện của các khoa và viện thần học khắp Libăng, Ai Cập, Syria và Iraq, liên kết với các Giáo hội và các cộng đoàn Kitô Trung Đông.

Hiệp hội này đã ngưng hoạt động trong mười năm. Sáng kiến cuộc gặp gỡ được truyền cảm hứng từ nhu cầu muốn cảm nhận lại suy tư thần học trong bối cảnh mối quan hệ hiệp thông giữa các cộng đoàn các Giáo hội khác nhau; cố gắng cùng nhau đọc “các dấu chỉ của thời đại” mà Giáo hội Kitô ở Trung Đông đang trải qua.

Trong cuộc họp, ủy ban điều hành của Hiệp hội đã được bầu lại, trong đó bao gồm các nhà thần học thuộc các Giáo hội và cộng đoàn các Giáo hội khác nhau có mặt ở Trung Đông. Trong nhiệm kỳ tới, chủ tịch ủy ban điều hành sẽ là linh mục Maronite Tanios Khalil, Trưởng khoa Nghiên cứu Giáo hội tại Đại học La Sagesse, ở Beirut. Trong cuộc họp “tái lập”, tất cả những người tham gia đã nhấn mạnh sự cấp bách của việc đào sâu đặc điểm đại kết của công việc chung trong lĩnh vực nghiên cứu thần học, trong giai đoạn quan trọng mà các Giáo hội và cộng đồng Kitô giáo ở Trung Đông đã vượt qua. Những người tham gia cuộc họp đã ấn định ngày của cuộc họp tiếp theo của họ, dự kiến vào tháng 10 tới tại Ai Cập.

Ngọc Yến – Vatican

0