Giáo hội Công giáo Úc công bố các Tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em

0
228
TGM Mark Colerige, chủ tịch HĐGM Úc
Đức Tổng giáo mục Mark Coleridge cho biết: các tiêu chuẩn sẽ “giúp các tổ chức Công giáo và công chúng có thêm niềm tin vào lối tiếp cận của Giáo hội trong việc giải quyết thảm kịch lạm dụng và xây dựng văn hóa an toàn cho mọi người, đặc biệt cho giới trẻ và những người dễ bị tổn thương.”

Giáo hội Công giáo Úc vừa công bố Các Tiêu chuẩn Công giáo Quốc gia về việc Bảo vệ Trẻ Em, sau hơn 18 tháng được đề nghị bởi Ủy ban Hoàng gia về Lạm dụng Tình dục Trẻ em trong các cơ cấu.

Các tiêu chuẩn gần như song song với các khuyến nghị của ủy ban Hoàng Gia và các nguyên tắc được lập bởi chính phủ về Các Nguyên tắc Quốc gia cho các Tổ chức An toàn Trẻ em, mặc dù theo các nhà quan sát, cũng có một số điều khoản đã được giảm bớt.

Ví dụ, số giờ mỗi năm trải qua việc giám sát nghề nghiệp và mục vụ của một người đã giảm từ 12 giờ xuống còn 6 giờ.

Tổ chức Catholic Professional Standards Limited (CPSL) được thành lập năm 2017 để đáp lại những phát hiện của ủy ban Hoàng Gia. Tổ chức này đã phát triển các tiêu chuẩn bảo vệ và sẽ giám sát việc các nhà lãnh đạo Giáo hội tuân thủ các tiêu chuẩn này. Báo cáo giám sát sẽ bắt đầu được công bố vào cuối năm nay.

Ông Geoffrey Gludice, chủ tịch CPSL đã nói trong phần giới thiệu các tiêu chuẩn mới rằng: “Các tiêu chuẩn có đôi chỗ vượt quá các yêu cầu pháp lý và lập pháp hiện hành, và cũng lấp những khoảng trống tại những nơi hiện tại chưa có quy định nào”.

Ông Geoffrey nói: “Dù đây là kết quả của một quá trình soạn thảo nghiêm túc, nhưng chúng vẫn luôn luôn cần được cải thiện”. Ông cũng thêm rằng các tiêu chuẩn này sẽ được xem xét và cập nhật khi cần thiết, sau khi chúng được áp dụng trong một thời gian mà hiện nay chưa được xác định.

Đức Tổng giáo mục Mark Coleridge của TGP Brisbane, chủ tịch Hội đồng giám mục Úc, cho biết các tiêu chuẩn sẽ “giúp các tổ chức Công giáo và công chúng có thêm niềm tin vào lối tiếp cận của Giáo hội trong việc giải quyết thảm kịch lạm dụng và xây dựng văn hóa an toàn cho mọi người, đặc biệt cho giới trẻ và những người dễ bị tổn thương.” (Catholic News Service 4/6/2019)

Văn Yên, SJ

0