Giáo hội Công giáo Balan công bố các bản văn quan trọng của thánh Gioan Phaolô II

0
251
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II
Giáo hội Công giáo Balan đã xuất bản những bản văn quan trọng của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, viết về khoa học chính trị và triết học.

Khi còn là một linh mục trẻ, thánh Gioan Phaolô đã dạy học tại đại học Công giáo Lublin vào đầu những năm 1950. Ngài đã soạn tác phẩm “Đạo đức xã hội Công giáo”, gồm 2 tập, dài 573 trang, để dạy cho các sinh viên khi mà phần lớn các sách vở về giáo huấn xã hội của Công giáo đã bị những lãnh đạo cộng sản Balan hủy bỏ.

Trong bộ sách này, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bàn sâu rộng về chủ nghĩa Marxist, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, và gồm cả các ý niệm về “đoàn kết” và “chiến thắng luân lý”; sau này, dưới triều đại Giáo hoàng của ngài, các ý niệm này được Giáo hội Công giáo sử dụng trong cuộc chiến chống lại bất công của cộng sản. Bộ sách cũng có một phần bàn về “đấu tranh giai cấp và giới răn yêu thương”, “vấn đề cách mạng”, vv.

Một phê bình được xuất bản kèm theo bộ sách của thánh Gioan Phaolô, nói rằng bộ sách nên được đọc “trong bối cảnh lịch sử cụ thể” của sự lãnh đạo của cộng sản. Phê bình này cũng nhận định rằng bộ sách cho thấy sự liên tục trong cái nhìn nội tâm của thánh nhân về chủ nghĩa tư bản, thần học giải phóng và “những vấn đề xã hội chính yếu” và nó sẽ là nguồn quan trọng để giải đáp các tranh luận về các chiều kích trong giáo huấn của thánh Gioan Phaolô.

Cha Antoni Debinski, giám đốc đại học Công giáo Lublin đã nói với Radio Balan cần một đội ngũ biên tập và nghiên cứu để hoàn thiện các ghi chú và khi tác phẩm này được chính thức xuất bản thì sẽ là một sự kiện đặc biệt. (The Tablet 14.01.2019)

Hồng Thủy – Vatican

0