ĐTC tiếp Liên Minh Italia bóng đá không chuyên nghiệp

0
255

Liên minh này được thành lập cách đây 60 năm, và hiện qui tụ 12 ngàn đội bóng đá không chuyên nghiệp ở Italia, với hơn 1 triệu hội viên cùng với những người ủng hộ.

Huấn dụ của ĐTC

Trong bài huấn dụ nhân dịp này, ĐTC đề cao vai trò của Liên Minh bóng đá không chuyên nghiệp này trong xã hội Italia, đặc biệt là đối với những người trẻ, góp phần giáo dục và huấn luyện các em. Ngài cũng nhắc đến bối cảnh xã hội ngày nay, với những biến đổi mau lẹ và những thách đố, có ảnh hưởng mạnh trên mỗi người, nhất là giới trẻ. Những hoàn cảnh ấy thúc đẩy chúng ta chạy và không dựng lại, nhưng đàng sau cái vẻ mãn nguyện bên ngoài, nhiều khi chúng để lại sự trống rỗng trong tâm hồn.

Xác định rõ mục tiêu cuộc đời

Trong bối cảnh trên đây, ĐTC mời gọi các hội viên luôn cố gắng xác định rõ ràng mục tiêu của đời mình, để cố gắng mỗi ngày đạt tới mục tiêu ấy. Việc xác định và ý thức về mục tiêu cuộc đời cần phải xác định mỗi ngày, để luôn ý thức chúng ta đang làm gì và đâu là những phương thế thích hợp để đạt tới các mục tiêu ấy.

Những đòi hỏi của thể thao

ĐTC cũng đề cao đặc tính của thể thao, đó là một môi trường tập luyện, không những đòi sự khéo léo về kỹ năng, nhưng còn đòi quyết tâm, nhiều kiên nhẫn, chấp nhận cả những thất bại, cần tinh thần đồng đội và sẵn sàng động tác với người khác, không kể tinh thần vui tươi và tích cực.

Cũng trong bài huấn dụ, ĐTC cổ võ tâm thức liên đới, và nhận định rằng ”Tinh thần liên đới mà chúng ta muốn làm tăng trưởng nơi bản thân cũng như nơi các chi hội thể thao và trong thế giới chúng ta sẽ góp phần vào cuộc cách mạng thay đổi văn hóa mà chúng ta mong muốn”. (Rei 15-4-2019)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican