ĐTC tiếp Học Viện Thánh Augustino ở Roma

0
231
ĐTC khuyến khích ban giám đốc và các giáo sư Học viện Thánh Augustino ở Roma tiếp tục sứ mạng bảo tồn và thông truyền sự phong phú của truyền thống Công Giáo, nhất là truyền thống của các Giáo Phụ.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 16-2 vừa qua dành cho 250 người gồm ban lãnh đạo, các giáo sư và sinh viên Học viện Thánh Augustino cạnh Vatican, được thành lập cách đây 50 năm và chuyên về ngành giáo phụ học.

Tầm quan trọng của Giáo Phụ học

ĐTC nhắc lại lời thánh Gioan Phaolô 2 khi viếng thăm Học viện này hồi năm 1982, nói rằng ”nhập trường của các Giáo Phụ có nghĩa là học cách biết Chúa Kitô nhiều hơn và biết con người rõ hơn” và kiến thức này giúp ích rất nhiều cho Giáo Hội trong sứ mạng” (7-5-1982).

Cổ võ tiếp tục sứ mạng của Học Viện

Vì thế, ĐTC nói, ”Tôi khuyến khích anh chị em hãy trung thành với căn cội và bổn phận của mình, kiên trì trong quyết tâm thông truyền các giá trị trí thức, linh đạo và luân lý, có thể chuẩn bị các sinh viên tham gia vào đời sống Giáo Hội một cách khôn ngoan và với tinh thần trách nhiệm, cũng như vào các cuộc thảo luận về những thách đố quan trọng của thời đại chúng ta. Công tác phục vụ này có liên hệ mật thiết với việc loan báo Tin Mừng và góp phần làm tăng trưởng gia đình nhân loại, tiến về sự sung mãn chung cục trong Thiên Chúa” (Hiến chế Veritatis gaudium, 1) (Rei 16-2-2019)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican City

0