Đại diện Tòa Thánh tại LHQ kêu gọi bênh vực người già

0
245

Nhiều người già bị bỏ rơi

Trong bài tham luân hôm 15-4-2019, tại khóa họp từ ngày 15 đến 18-4-2019 này ở LHQ về các biện pháp tăng cường việc thăng tiến và bảo vệ nhân quyền của người già, Đức TGM Auza nhắc đến tình trạng nhiều người già đang chịu gánh nặng nghèo đói, bệnh tật, bị cô lập về mặt xã hội, bị bạo hành, bỏ rơi, bị lạm dụng và không được hưởng các nguồn tài nguyên thiết yếu như lương thực thích hợp và nhà ở, săn sóc sức khỏe. Những gánh nặng đó đặc biệt thường xảy ra cho những người đã từng bị nghèo đói nhiều khi còn trẻ.

Tạo cơ hội học hành ngay từ thời trẻ

Đức TGM Auza đề nghị tăng cường việc giáo dục, huấn nghệ và gia tăng cơ hội học hành và xây dựng cho người trẻ, đồng thời củng cố các biện pháp bảo vệ và an sinh xã hội cho người già, các biện pháp bảo vệ xã hội là điều rất quan trọng để đảm bảo cho người già khỏi lâm vào tình trạng thiếu an sinh tối thiểu.

Lên án trợ tử

Vị đại diện Tòa Thánh tại LHQ cũng khẳng định rằng Tòa Thánh quyết liệt lên án nạn làm cho chết êm dịu, Eutanasia, và giúp tự tử, nhắm kết liễu sinh mạng người già bị bệnh tật và dễ bị tổn thương. Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ người già chống lại các biện pháp đó.

Kêu gọi thực thư các quyền đã ghi trong Công pháp quốc tế

Đức TGM Auza cho biết Tòa Thánh không kêu gọi thiết lập thêm một hiệp ước quốc tế về việc bảo vệ các nhân quyền của người già, nhưng mong muốn đẩy mạnh việc áp dụng các quyền của người già đã ghi trong các văn kiện công pháp quốc tế, trong mọi giai đoạn cuộc sống của họ. Lối tiếp cận này sẽ giúp tránh phân hóa thêm chế độ các quyền con người, tránh tạo thêm những loại nhân quyền mới cạnh tranh nhau. (Rei 16-4-2019)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican