Giáo xứ Hà Đông Thông báo về việc mở lớp giáo lý hôn nhân...

Giáo xứ Hà đông sẽ mở lớp giáo lý hôn nhân - dự tòng khóa I năm 2020 với nội dung như sau : 1...

GIỜ LỄ CHÚA GIÁNG SINH TẠI NHÀ THỜ HÀ ĐÔNG

Thứ hai, ngày 23 / 12 : 17h30 Giải tội ; 19h00 Thánh lễ Thứ ba, ngày 24 / 12 :

GIờ Thánh Lễ Nhà Thờ Hà Đông


Tin Mới Cập Nhật