Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên: Tìm kiếm Nước Trời

– Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. (Mt 6,24-34)Trước hết hãy tìm kiếm...

Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Luy Gônzaga: Tích trữ kho tàng trên Trời

– Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng dạ anh ở đó. (MT 6,19-23)Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng dạ anh ở đó (ảnh Internet)Những nhà kinh...

Thứ Thứ Năm Tuần XI Thường Niên: Cách cầu nguyện

– Anh em hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến,...

Thứ Tư Tuần XI Thường Niên: Đẹp lòng Chúa

– Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Khi bố thí thì đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha...

Thứ Ba Tuần XI Thường Niên: Yêu thương

Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. (Mt 5,43-48)Ảnh InternetMột ông lão vớt con bọ cạp bị rớt xuống dòng nước và theo phản...

Thứ Hai Tuần XI Thường Niên: Tha thứ

– Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. (MT...

GIờ Thánh Lễ Nhà Thờ Hà Đông


Tin Mới Cập Nhật