Bài giảng của ĐTC trong Đêm Vọng Phục Sinh 2019

nay chúng ta thấy rằng hành trình của chúng ta không phải là vô ích; nó không vấp phải tảng đá che mộ. Một cụm từ duy nhất làm kinh ngạc...

Chúa Nhật Phục Sinh: Chúa đã sống lại

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông...

Chúa Nhật IV Thường Niên: Lòng Cha bao dung

– Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với...

Sống chết cho một giá trị: Lễ các thánh tử đạo tại Việt Nam

Tử Đạo là dám chết cho một giá trị, một thực tại, một sự thật. Đánh đổi cả mạng sống, cả cuộc đời cho giá trị và sự thật đó. Kinh hồn cho hơn 100.000 vị tử đạo, trải dài khắp từ Bắc vào Nam. Nam Định, Bắc Ninh, Phú Thọ, đến Huế, Quảng Trị, …

The post Sống chết cho một giá trị: Lễ các thánh tử đạo tại Việt Nam appeared first on Nhà Thờ Thái Hà.

Chúa Nhật III Mùa Vọng: Đón Chúa

Thái Hà (16.12.2018) – Đám đông hỏi ông rằng: “Chúng tôi phải làm gì đây?”. Ông trả lời: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy”. Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: “Thưa thầy, chúng tôi phải làm …

The post Chúa Nhật III Mùa Vọng: Đón Chúa appeared first on Nhà Thờ Thái Hà.

Chúa Nhật II Mùa Vọng: Sửa đường

  Thái Hà (09.12.2018) – Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa …

The post Chúa Nhật II Mùa Vọng: Sửa đường appeared first on Nhà Thờ Thái Hà.

GIờ Thánh Lễ Nhà Thờ Hà Đông


Tin Mới Cập Nhật