Ra khỏi nấm mồ – Tin Mừng Phục Sinh

VÀ LỄ VỌNG PHỤC SINH DÀNH CHO THIẾU NHI TRỰC TIẾP: CANH THỨC VÀ LỄ VỌNG PHỤC SINH DÀNH CHO NGƯỜI LỚN Tất cả những ai tham dự buổi hành hình “phạm nhân...

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành: Mục tử và đàn chiên

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời...

Chúa Nhật Lễ Kính Thánh Gia Thất: Đi tìm Chúa

Thái hà (30.12.2018) – Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha …

The post Chúa Nhật Lễ Kính Thánh Gia Thất: Đi tìm Chúa appeared first on Nhà Thờ Thái Hà.

Chúa Nhật II Mùa Vọng: Sửa đường

  Thái Hà (09.12.2018) – Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa …

The post Chúa Nhật II Mùa Vọng: Sửa đường appeared first on Nhà Thờ Thái Hà.

Chúa Nhật Phục Sinh: Chúa đã sống lại

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông...

Chúa Nhật Lễ Kính Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa: Tháp nhập

– Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gioan lại chẳng là Đấng Mêsia. Ông Gioan trả lời mọi người...

GIờ Thánh Lễ Nhà Thờ Hà Đông


Tin Mới Cập Nhật