Chúa Nhật VII Thường Niên: Hãy tha thứ để được thứ tha

– Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ...

Chúa Nhật III Phục Sinh: Vâng phục

– Bấy giờ, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là...

Ra khỏi nấm mồ – Tin Mừng Phục Sinh

VÀ LỄ VỌNG PHỤC SINH DÀNH CHO THIẾU NHI TRỰC TIẾP: CANH THỨC VÀ LỄ VỌNG PHỤC SINH DÀNH CHO NGƯỜI LỚN Tất cả những ai tham dự buổi hành hình “phạm nhân...

Chúa Nhật Lễ Kính Thánh Gia Thất: Đi tìm Chúa

Thái hà (30.12.2018) – Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha …

The post Chúa Nhật Lễ Kính Thánh Gia Thất: Đi tìm Chúa appeared first on Nhà Thờ Thái Hà.

Chúa Nhật III Thường Niên: Niềm hy vọng Kitô giáo

Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công biên soạn tường thuật những điều đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các...

Mục tử nào Chúa cần?

sinh như lời Người báo trước. Người đã chiến thắng satan và sự chết, hoá giải tội lỗi cho nhân loại bằng ơn cứu chuộc và tỏ mình là Chúa và...

GIờ Thánh Lễ Nhà Thờ Hà Đông


Tin Mới Cập Nhật