Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Nhờ Thánh Thần

– Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đón kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng...

Chúa Nhật VI Phục Sinh: Đến và ở lại

– Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy. Cha thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và...

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành: Mục tử và đàn chiên

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời...

Chúa Nhật V Phục Sinh: Anh em hãy yêu thương nhau

– Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giêsu nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được...

Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh_Lễ Trọng: Yêu thương chân thực

Thái Hà (06.01.2018) – Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến …

The post Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh_Lễ Trọng: Yêu thương chân thực appeared first on Nhà Thờ Thái Hà.

Chúa Nhật III Phục Sinh: Vâng phục

– Bấy giờ, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là...

GIờ Thánh Lễ Nhà Thờ Hà Đông


Tin Mới Cập Nhật