Chúa Nhật VII Thường Niên: Hãy tha thứ để được thứ tha

– Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ...

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Nhờ Thánh Thần

– Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đón kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng...

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành: Mục tử và đàn chiên

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời...

Chúa Nhật V Phục Sinh: Anh em hãy yêu thương nhau

– Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giêsu nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được...

Chúa Nhật VI Phục Sinh: Đến và ở lại

– Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy. Cha thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và...

Chúa Nhật III Phục Sinh: Vâng phục

– Bấy giờ, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là...

GIờ Thánh Lễ Nhà Thờ Hà Đông


Tin Mới Cập Nhật