Thánh Gioan Neumann, C.Ss.R – Vị thánh tiên khởi của nước Mỹ

0
260
NEUMANN C.Ss.R

ngày 5 tháng 1

(1811 – 1860)



Noi gương thánh tổ Anphong, tận tụy với bổn phận cho đến giây phút được gọi về; với tất cả tấm lòng, tất cả sức lực, và với lòng trung thành hoàn hảo, Gioan Neumann luôn nhiệt thành với sứ mạng thừa sai, bất chấp mọi khó khăn nguy hiểm. Lòng yêu mến Chúa thôi thúc ngài, chọn cuộc sống đầy khó khăn tại vùng đất mới Hoa Kỳ, nơi dân nghèo di cư Âu Châu,vì họ như bầy chiên không ngưaời chăn dắt.

Rong ruổi tìm đến với những sắc tộc, trong những cụm dân cư, dâng thánh lễ, ban các bí tích, ngài thấy cần phải thiết lập những trường học, để giáo dục lớp trẻ có tri thức và đức tin.

Một mình thôi không xuể, cần nhiều người cộng tác ngài gia nhập Dòng Chúa Cứu Thế. Được chọn làm Giám Mục, ngài vẫn luôn gần gũi dân, chăm lo và cống hiến,trong tư thế phó mình cho Thánh Ý.

Cả khi đã về trời, ngài vẫn tiếp tục công việc, qua sự chuyển cầu và kéo nhiều ơn. Tạ ơn Chúa đã rủ lòng thương, cho xác ngài không huỷ như dấu chứng yêu mến người tôi tớ trung thành của Chúa.

“Lạy Chúa, Chúa biết, trong mọi quyết định đời con, con đã giao phó tất cả trong tay Chúa và con muốn mãi trung thành với quyết định ấy, dù phải trả bằng giá nào, nếu đó là Thánh ý đáng mến yêu của Chúa…”

…………………………